#116 Tjäna varandra

#116 Tjäna varandra

0 0 about 1 year ago
Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. 11Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen.
1 Pet 4:10-11

Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare.
Ef 4:11 (Bibel 2000)

Marie Ek ... See More

Find us on Facebook

Help